CV-ketel onderhoud abonnement Drechtsteden

Disclaimer voor www.belgas.nl

Belgas Installatietechniek (KvK 23062725), hierna te noemen Belgas, verleent u hierbij toegang tot www.belgas.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Belgas behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worde n alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Belgas.

Beperkte aansprakelijkheid
Belgas spant zich in om de inhoud van haar website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Belgas.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Belgas.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICT Recht-disclaimergenerator gegenereerd.

Afpreken wanneer het u uit komt!

Maak gebruik van de online onderhoud afsprakenplanner!

Afspraak maken