CV-ketel onderhoud abonnement Drechtsteden

Privacyverklaring voor www.belgas.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die Belgas Installatietechniek, hierna te noemen Belgas, verzamelt en verwerkt van gebruikers van de Belgas website. Belgas is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website.

Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Welke gegevens verzamelen wij?
Belgas verzamelt en verwerkt gegevens die u via de website aan ons verstrekt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, als u gebruik maakt van onze afsprakenmodule of als u via het contactformulier of e-mail contact met ons opneemt.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens als uw e-mailadres, naam en voornaam, contactgegevens.

Voor welke doeleinden gebruiken wij die gegevens?
De persoonsgegevens die u aan Belgas verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

om u de nieuwsbrief toe te zenden;
om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;
om afspraken te maken;
om u de door u gevraagde documentatie toe te zenden;
om u de door u gevraagde onderdelen en/of producten toe te zenden;

Wij geven uw gegevens niet door aan derde partijen, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging
Wij zorgen ervoor dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging.
Wij bewaren uw gegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. U hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens. U kunt een gespecificeerd verzoek mailen naar admi@belgas.nl. Wij zullen in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot stopzetting, inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering, zullen wij de desbetreffende persoonsgegevens binnen vier weken verwijderen, tenzij de wet ons verplicht om die persoonsgegevens te bewaren (of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten).

Vragen?
Indien u nog vragen hebt over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via onze website, of door te bellen naar 078 – 614 77 70.

Websites van derden
Op de website kunt u links aantreffen naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor verwerking van de persoonsgegevens via deze websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

Belgas kan deze privacyverklaring eenzijdig wijzigen. We raden dan ook aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Februari 2017.

Afpreken wanneer het u uit komt!

Maak gebruik van de online onderhoud afsprakenplanner!

Afspraak maken

Lees meer

Nieuwe tarieven voor 2020

Beste relatie,

Kostenstijgingen noodzaken ons onze tarieven voor 2020 bij te stellen.

Die nieuwe tarieven, geldig bij een afgesloten serviceabonnement, hebben wij opgenomen in onze tarievenlijst. Deze lijst is te downloaden via onze site: download de tarievenlijst 2020.

De redenen voor die stijging?

Wel, in de eerste plaats zijn wij genoodzaakt (door de CAO) de salarissen met 8% te laten stijgen. De kosten voor de verzekeringspremies van voertuigen en personeel stijgen fors. Belgas belast niet elke stijging door. In totaal verhogen wij onze tarieven met 5%.

Wij rekenen op uw begrip.

BELGAS INSTALLATIETECHNIEK